Avís legal

En compliment del deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet www.idealpsi.cat (en endavant, el "Web") és titularitat d'IDEAL INNOVA 2017 S.L., amb domicili social a Cr. Narcís Blanch, 1 4º amb CIF nº B55310692. Inscrita en el registre mercantil de Girona al Tom: 3189, Foli: 80, Fulla: gi-63456, Inscripció: 1

El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre IDEAL INNOVA 2017 S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que IDEAL INNOVA 2017 S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb IDEAL INNOVA 2017 S.L..
L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.
En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat www.idealpsi.cat/es/politica-de-privacidad/.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d'IDEAL INNOVA 2017 S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per IDEAL INNOVA 2017 S.L., al lloc web o als seus continguts.
El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d'IDEAL INNOVA 2017 S.L.
o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per IDEAL INNOVA 2017 S.L., al lloc web o als seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d'IDEAL INNOVA 2017 S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d'IDEAL INNOVA 2017 S.L. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
IDEAL INNOVA 2017 S.L. no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part d'IDEAL INNOVA 2017 S.L.
Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzats prèviament per part d'IDEAL INNOVA 2017 S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. IDEAL INNOVA 2017 S.L. es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

IDEAL INNOVA 2017 S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, IDEAL INNOVA 2017 S.L. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L'absència d'errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L'absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat d'IDEAL INNOVA 2017 S.L.
  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, IDEAL INNOVA 2017 S.L. no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present avís legal ni que l'ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
  • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
  • Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer. IDEAL INNOVA 2017 S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, IDEAL INNOVA 2017 S.L. comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.
Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, IDEAL INNOVA 2017 S.L. es compromet a l'eliminació o, si s'escau, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web d'IDEAL INNOVA 2017 S.L. cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. IDEAL INNOVA 2017 S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.
En el cas que a altres llocs web s'estableixin enllaços a la pàgina web d'IDEAL INNOVA 2017 S.L., no s'entendrà que IDEAL INNOVA 2017 S.L. ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l'enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.
IDEAL INNOVA 2017 S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

IDEAL INNOVA 2017 S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.