Avantatges de signar una hipoteca abans de 2017

06/10/2016

El sector financer espanyol es troba en un moment únic. A diferència del que passava abans de la crisi, quan els interessos eren baixos però el preu de l'habitatge era alt, comprar un immoble és ara més assequible, principalment perquè aquests dos indicadors, preu i interès, es troben en nivells baixos.

Aquesta conjuntura provoca una reactivació gradual del mercat de l'habitatge. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la compravenda d'habitatges es va incrementar un 20,5% interanual al juny de 2016. Un estudi elaborat pel comparador financer HelpMyCash.com i analitzat per habitaclia mostra els avantatges que tenen ara les hipoteques vs l'arribada de 2017.
- Diferencials més baixos, arribant al seu mínim
2016 pot ser l'última oportunitat de signar hipoteques a tipus variable amb diferencials pròxims a l'1%. Les entitats ja estan traslladant tots els esforços a millorar l'oferta de les seves hipoteques a tipus fix i alguns bancs ja han començat a pujar el diferencial de les seves hipoteques variables.
En contra del que venia succeint des del 2014, la banca ha enterrat la destral de guerra en matèria de diferencials hipotecaris. El motiu, el descens i consolidació de l'euríbor a 12 mesos en valors negatius.
Poques entitats han seguit apostant pel tipus variable després de sis mesos consecutius amb un euríbor sota zero. Les rebaixes de diferencials al llarg de tot l'any es compten amb els dits d'una mà. Actualment, el diferencial mitjà dels préstecs hipotecaris variables ronda l'1%, segons dades del comparador.
D'altra banda, tot i que les hipoteques a tipus fix al nostre país ofereixen interessos insòlits, segueixen resultant més cares a curt termini. Avui és possible signar una hipoteca fixa per sota del 2%, però a terminis molt curts, menys de 10 anys. Per a terminis més propis del tipus variable, com poden ser 30 anys, els interessos s'eleven fins al 3%, pràcticament 2 punts percentuals per sobre d'un diferencial mig.
- En 2017, les comissions seran més habituals
Seguint les indicacions del Banc d'Espanya, les entitats estan incorporant més comissions en els seus productes financers. Fins ara, les hipoteques a tipus variable no solien incloure comissió d'obertura, però, cada vegada hi ha més bancs que estan fixant aquest aranzel, que es fa efectiu en tramitar el finançament. La comissió pot oscil·lar entre el 0% i l'1% del capital prestat. Així, per a una hipoteca de 100.000 euros, amb una comissió de l'1%, el client haurà d'abonar un import de 1.000 euros.
Actualment, encara hi ha préstecs hipotecaris lliures de la comissió d'obertura. Així, si vas a signar una hipoteca els últims mesos de 2016, aquesta és sens dubte un altre avantatge que suposa un estalvi interessant.
- L'euríbor més encarirà el cost de les hipoteques a 2017
Segons l'Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI), aquest nou índex hipotecari veurà la llum el 2017. Tot sembla indicar que el seu valor de cotització serà positiu i per tant més elevat que l'euríbor actual. Així, signar una hipoteca variable els darrers mesos de 2016 suposa beneficiar-se de quotes més assequibles que en 2017, segons HelpMyCash.
Cal tenir en compte que l'euríbor més no és un índex nou sinó una modificació de l'actual. L'euríbor a 12 mesos, aplicat en el 90% de les hipoteques, s'obté amb dades estimades dels 24 principals bancs europeus. Amb l'objectiu d'obtenir un indicador més fiable i menys manipulable, l'euríbor més no es basarà en estimacions, sinó que s'obtindrà amb dades reals. La mostra d'entitats que facilitaran les dades s'ampliarà.
L'euríbor plus s'aplicarà directament a les noves hipoteques que es formalitzin en 2017 i progressivament s'incorporarà en els préstecs hipotecaris referenciats a euríbor signats abans d'aquesta data.
L'avantatge de signar una hipoteca variable abans de 2017 és que podrem gaudir d'un any amb un interès més baix, ja que l'euríbor actual cotitza a l'-,056%, mentre que l'euríbor més cotitzarà en positiu.