El pla de l’habitatge preveu 10.800 euros d’ajuts per als joves

19/05/2017

Els joves de menys de 35 anys que vulguin comprar un habitatge tindran un ajut per fer-ho que pot arribar a 10.800 euros, si no supera el límit del 20% del preu total del pis. Per accedir a aquesta ajuda, que serà a fons perdut i es podrà destinar a habitatge lliure, el jove ha de tenir un sou anual que no superi els 22.365,42 euros a l’any, és a dir, tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) de catorze pagues, i no tenir tampoc casa en propietat.

Aquesta és una de les novetats del nou pla d’habitatge 2018-2021 que el Ministeri de Foment dissenya amb les autonomies perquè entri en vigor el 2018 per recuperar així les ajudes a la compra d’habitatge que el pla actual va abandonar.

El lloguer, primer pilar

El nou pla incideix sobretot en el lloguer, atès el creixent protagonisme d’aquest a l’Estat espanyol i el “desequilibri” que presenta, ja que l’escassa oferta de pisos en renda causa l’encariment de l’arrendament, segons va indicar el titular de Foment, Íñigo de la Serna. En aquest àmbit, el nou pla articularà línies d’ajuts específics al lloguer també per als joves, per als més grans de 65 anys i per als afectats per desnonaments.

Així, els joves que en lloc de comprar un pis optin per llogar-lo tindran ajudes que els cobriran fins al 50 % del preu de la renda mensual. A més, la renda de l’habitatge podrà ser de fins a 900 euros al mes, atès que s’apujarà el límit de 600 euros que l’anterior pla fixava per poder optar als ajuts. Amb aquest augment, Foment vol adaptar les condicions del pla a les circumstàncies de determinats mercats de lloguer, com els de Madrid i Barcelona, en els quals l’alta demanda en dispara les rendes.

Una altra de les novetats és la línia d’ajudes als més grans de 65 anys si compleixen aquests mateixos requisits de renda anual. En aquest cas, els més grans podran rebre un ajut per pagar fins al 50 % de la renda del pis en cas que visquin de lloguer, o bé una altra –de fins a 200 euros al mes– per pagar els subministraments del seu habitatge, és a dir, les factures d’aigua, llum, gas o comunitat de veïns.

Sobre els desnonats

Per als afectats per desnonaments, el pla preveu que l’ajut pugui cobrir tot l’import del lloguer d’un habitatge fins al màxim de 400 euros al mes. No obstant això, en el cas d’aquest col·lectiu està previst que accedeixi a un parc d’habitatges que es formarà amb pisos buits que cedeixin Sareb i les entitats financeres, i per això la seva renda és inferior. Les ajudes als joves i als més grans es podran rebre durant tres anys, i a dos anys en el cas dels desnonats.

La rehabilitació

La rehabilitació fa especial atenció a l’eficiència energètica i esdevé l’altre pilar del nou pla, que ampliarà el nombre d’ajuts per aquest concepte. D’entrada, es rebaixa l’antiguitat màxima d’un pis del 1981 al 1996 i s’inclouen els habitatges unifamiliars.