Girona és una de les capitals més rendibles per llogar-hi un local!

10/01/2024
Girona és una de les capitals més rendibles per llogar-hi un local!

Girona és una de les capitals més interessants per a inversors, i avui aprofitem per fer una anàlisi de les diferents rendibilitats dels principals immobles com són els locals, els habitatges i les places d'aparcament.

Girona destaca com una de les ciutats amb la rendibilitat bruta més elevada per la compra de locals destinats al mercat de lloguer a Espanya, segons un estudi fet recentment. Els locals es presenten com el producte amb més rendibilitat a gairebé totes les capitals, registrant un rendiment del 9,9% a nivell nacional. En aquest sentit, Girona es posiciona de manera destacada amb una rendibilitat del 10,5%, situant-se només darrere d'Àvila (12,3%) i Múrcia (11,7%).

A més, altres ciutats com Lleida i Saragossa també experimenten rendibilitats notables del 10,5%. Superant el 10%, es troben Huelva (10,4%), Santa Cruz de Tenerife (10,4%), Bilbao (10,3%) i Ciudad Real (10,1%). En canvi, Barcelona presenta una taxa del 8,4%, mentre que Madrid es queda amb un 8,2%.

Pel que fa a la rendibilitat dels locals, Palma destaca com el mercat amb el rendiment més baix, registrant un 7,1%. Terol (7,2%), Conca (7,3%), Salamanca i La Corunya (7,6% en ambdós casos) completen la part inferior de la taula.

En analitzar l'habitatge, la rendibilitat bruta de la compra d'un pis destinat al lloguer a Espanya ha experimentat una lleugera reducció, situant-se en un 7,1% al 2023. A Girona, aquesta xifra és lleugerament inferior a la mitjana estatal, concretament al 5,7%.

Destacant entre les capitals de províncies, Lleida presenta la rendibilitat més elevada per a la compra d'habitatges destinats al lloguer, assolint l'8,5%. Altres ciutats notables inclouen Múrcia (7,9%), Huelva (7,3%), Jaén (7,2%) i Segòvia (7,1%). A Barcelona, la rendibilitat arriba al 5,9%, mentre que a Madrid es manté en un 5,2%.

L'estudi també destaca que les oficines continuen sent la inversió immobiliària més rendible, amb una rendibilitat bruta del 11,8% a Espanya, tot i experimentar una lleugera disminució respecte al 12,9% de l'any anterior. Malauradament, no es disposa de dades específiques per a Girona en aquest àmbit.

Quant als garatges, aquests es presenten com el producte menys rendible per als inversors a moltes capitals, amb una mitjana estatal del 7,2%. A Girona, tot i situar-se per sota de la mitjana espanyola, els garatges superen lleugerament la rendibilitat de l'habitatge, amb un 5,8%. Les ciutats que destaquen amb les rendibilitats més altes són Múrcia (10,8%), Àvila (8,3%), Castelló de la Plana (7,5%), Guadalajara (7,5%) i Lleida (7,3%). En el cas de Madrid, la taxa de retorn és del 5,1%, mentre que a Barcelona arriba al 6,3%. Salamanca (2,4%) i Granada (3%) ofereixen els rendiments més baixos en aquest segment.