Invertir en habitatge: El coronavirus enforteix el totxo com a valor refugi?

11/05/2020
Invertir en habitatge: El coronavirus enforteix el totxo com a valor refugi?

La crisi del coronavirus ha generat un col·lapse en els mercats en el que no existeixen precedents pel que fa a la celeritat dels descens-os. La renda variable va arribar a acumular pèrdues pròximes a el 40% a Europa, la renda fixa va aprofundir encara més en rendibilitats negatives, mentre que altres actius alternatius van quedar completament estancats. Davant d'aquesta disjuntiva torna a sorgir la qüestió sobre si la pandèmia de la COVID-19 genera atractiu de la inversió en el totxo. Resulta realment interessant?La rendibilitat mitjana del lloguer s'ha situat al 7% el 2019, segons Solvia IV Market View. Així mateix, en el primer trimestre del l'any, aquest percentatge es va situar en el 5,78% segons els portals immobiliaris. D'altra banda, l'habitatge de lloguer a Espanya va tenir una renda mitjana de 1.002 euros al març de 2020, el que va suposar una pujada trimestral de 3,70%. Un punt de partida realment interessant, especialment a les grans ciutats espanyoles no situades a la costa.

La crisi enfortirà el sector del rajol per la transcendència que pot tenir en l'activitat econòmica i perquè crearà un punt d'inflexió en les relacions amb l'administració. És suficient pensar que vindrà una gran crisi i que, per tant, és preferible estar distanciat de la inversió en totxo? Segons apunta Juan Antonio Gómez-Pintado, president d'Asprima i APCEspaña no té per què ser així: "Crec que el sector sortirà reforçat d'aquesta situació per diversos motius", declara. "El primer, per la transcendència que va tenir enfront de l'economia nacional, ja que ja som una part molt important del conjunt de l'activitat", descriu. La recuperació que es va a plasmar a nivell econòmic, sobretot per la possibilitat de creació de llocs de treball, sortirà molt reforçada en la seva opinió.

En alguns casos, el sector immobiliari pot oferir més rendiments que la borsa, sempre que l'horitzó temporal traçat sigui a llarg termini. El totxo guanyarà atractiu"De fet, veiem molt interès en el sector residencial, que en el llarg termini seguirà funcionant bé a la nostra manera de veure, encara que buscant molt bé les oportunitats concretes", afegeix l'expert. D'altra banda, per a Anna Gener, CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, va encara més enllà: "La bosses de liquiditat que hi ha al món busquen on invertir, que tradicionalment sempre han tractat de diversificar risc en renda fixa, renda variable, i una mica d'alternatiu, crec que a dia d'avui veuen en l'immobiliari un bon atractiu ".

El sector immobiliari guanyarà pes d'acord guanyi estabilitat enfront de la renda fixa i variable. Caldrà estar atent als dividends de les SOCIMI, ja que es podrien disparar. Gener assegura que, atès que la renda fixa està en mínims històrics des de fa temps i probablement l'escenari s'allargarà bastant, ja que la renda variable té ara mateix una gran sensació de dispersió i de poca estabilitat, l'immobiliari, compara molt bé amb la resta de vehicles. "El sector penso que serà capaç de recaptar més diners de què ens correspondria si les alternatives d'inversió estiguessin en una situació més equilibrada", sosté.

Els parcs residencials de lloguer presenten una gran oportunitat per invertir. El 96% d'aquest mercat està en mans de particulars. És necessària la gestió professional. Finalment, una altra de les alternatives que ofereix el maó en el pla de la inversió pot tenir a veure en els parcs residencials de lloguer, tal com destaca Gener: "L'inversor internacional a la fi investiga si hi ha una demanda insatisfeta i una oportunitat de negoci. La realitat és que Espanya, abans d'aquesta crisi en el segment residencial, ja tenia una demanda insatisfeta molt clara en les principals ciutats espanyoles d'un gran parc d'habitatges de lloguer a preus assequibles ".