Les hipoteques ja es donen pel 78 % del valor del pis de mitjana

21/06/2016

Les hipoteques per comprar pisos a Espanya ja financen de mitjana pràcticament el 80 % del valor del pis, segons les dades del Consell General del Notariat. La situació suposa un retorn als moments previs a l’esclat de la bombolla immobiliària. El febrer del 2014, la part finançada dels habitatges amb hipoteca se situava per sota del 74 %, però els últims mesos s’ha produït una escalada i al març -l’última estadística disponible dels notaris- es va situar en el 78,7 %.

La barrera del 80 % la va fixar el Banc d’Espanya com a mesura per evitar hipoteques de risc en els bancs. Abans de la crisi es van arribar a concedir hipoteques pel 100 % del valor de l’habitatge (i fins i tot més), i, amb la pèrdua de valor dels pisos, el percentatge finançat encara va augmentar més. Això va provocar que la crisi immobiliària i de la construcció s’encomanés al sistema financer, ja que els bancs van començar a adjudicar-se pisos per l’impagament de les hipoteques, amb un crèdit impagat que superava el valor del mateix habitatge i que s’havia d’aprovisionar.

Ja fa uns mesos el president de l’Associació de Promotors i Constructors de Barcelona (APCE), Lluís Marsà, alertava que gairebé la meitat dels pisos nous a Barcelona i dos terços a Catalunya es pagaven amb hipoteques que superaven el 80 % del valor del pis. Diferents entitats bancàries van admetre que es concedien aquest tipus d’hipoteques per més del 80 % del valor de l’habitatge, però bàsicament en els casos de pisos que venien ells mateixos perquè procedien de la cartera adjudicada.

Segons el Consell del Notariat, l’evolució del mercat hipotecari demostra el repunt del sector immobiliari: augmenten el nombre de crèdits, la quantia mitjana, els crèdits per a la construcció i la part de l’habitatge que es finança. A més, torna a créixer el percentatge d’habitatges que es compren amb un crèdit hipotecari. El gener del 2007, abans de l’esclat de la bombolla, el 60 % dels pisos es compraven amb un préstec d’aquesta mena. Des d’aquell moment el percentatge va anar baixant a mesura que avançava la crisi i va tocar mínims el juliol del 2014, quan només el 30 % de les compres d’habitatge n’utilitzaven. Aquest percentatge no ha deixat de créixer des d’aleshores i al març s’apropava ja al 47 %.

Més hipoteques i de més valor

El nombre total d’hipoteques constituïdes a Espanya al març va ser de 29.642, cosa que suposa un 4,2 % d’augment respecte al mateix mes de l’any anterior. Però, del total d’hipoteques, les que es van destinar a la compra d’algun tipus d’immoble van ser 19.611, cosa que significa un increment del 16,5 %. L’increment encara és més gran en el cas de les hipoteques per a compra d’habitatge, amb un increment del 17,1 %, mentre que les que es van destinar a l’adquisició d’altres tipus d’immobles van augmentar un 10,4 %.

Per tant, s’ha produït un increment del 17 % en les hipoteques per a compra d’habitatge, però a més també ha augmentat la quantia mitjana. El capital mitjà de les hipoteques per a la compra d’immobles es va situar en 134.881 euros, amb un augment de quasi el 6 %, i en el cas concret de les hipoteques per a la compra d’habitatge el capital mitjà va ser de 125.265 euros, amb un augment del 2,7 %.

Un altre fenomen que es constata és l’augment del crèdit no per comprar immobles, sinó per construir-ne. Al març es van comptabilitzar 472 préstecs, la qual cosa suposa un augment del 2,3 % interanual, i el capital mitjà es va situar en 277.491 euros, un 7 % més. Però els increments són més importants en el cas dels crèdits hipotecaris per a la construcció d’habitatges, ja que la quantitat mitjana es va situar en 227.583 euros, amb un augment del 13,7 %.

Segons l’estadística notarial, al mes de març es van registrar a l’Estat 38.674 operacions de venda d’habitatge, i això significa un augment del 5,8 % respecte al mateix mes de l’any anterior. Dins de la venda de pisos, la d’habitatge lliure va augmentar un 5,2 %. El Consell del Notariat explica que aquest increment es deu només a la venda de pisos de segona mà, que va créixer un 8,5 % respecte al mateix mes de l’any anterior, ja que la venda de pisos nous va caure un 18,5 %, bàsicament per la falta de producte per l’aturada de la construcció.

Els pisos nous s’encareixen més

Igual que va pujar la venda d’habitatges, també en va pujar el preu. En el cas dels pisos de segona mà el preu es va situar en 1.361 euros el metre quadrat de mitjana, amb un increment del 2 %, mentre que en el cas dels pisos nous el preu mitjà va augmentar el 10,7 % fins als 1.678 euros el metre quadrat.