Vuit tendències que marcaran el sector immobiliari a Espanya el 2018

10/02/2018

Aquest 2018 cal ser optimistes davant les perspectives de creixement en el sector immobiliari, que vindran esperonades per la falta d'alternatives d'inversió i l'enorme liquiditat.
Aquestes són les vuit tendències que marca la consultora immobiliària:

1. El mercat logístic seguirà al capdavant

El mercat logístic tornarà a registrar el 2018 el major creixement dins el sector immobiliari, principalment per l'impuls del comerç electrònic, amb creixements anuals del 25% i una quota de mercat del 41%. La manca d'oferta de qualitat disponible ha provocat que nombrosos promotors decideixin comprar sòls industrials per desenvolupar nous projectes que inclouen innovació en els paràmetres logístics i en la sostenibilitat dels materials. La il·luminació LED està revolucionant aquest sector i permetrà a les empreses un estalvi important en el consum.

2. Es mantindran les bones rendibilitats en retail

La inversió en el segment de retail es mantindrà aquest any en xifres similars a les de l'exercici anterior (sobre els 4.000 milions d'euros), recolzada per les previsions positives de creixement del PIB, la creació d'ocupació, l'augment del consum i la gana inversor davant les bones rendibilitats que seguiran oferint aquests actius.

3. Cap a la concentració en el sector residencial

En 2018 seguirem assistint a fusions entre promotores, venda de companyies a fons i més sortides a borsa. A més, la figura del promotor local ressorgeix amb la compra de solars per tot el territori nacional. L'escassetat de sòl farà que s'incrementi el seu preu i, per tant, també el d'obra nova. Per territoris, algunes capitals de província es situaran en el punt de mira dels inversors, sumant-se així a altres zones consolidades com Madrid, Barcelona, ​​Balears i la Costa de Sol.

4. Més demanda d'oficines de qualitat

La inversió en el sector d'oficines a Espanya continuarà mostrant la seva fortalesa al llarg d'aquest any, on s'arribarà a un volum total d'inversió similar al de l'any 2017, en l'entorn dels 2.500 milions d'euros. Els inversors mantindran la seva aposta per aquest sector a causa de la creixent demanda d'espais d'oficines de qualitat, el que està afavorint el gradual creixement de les rendes, particularment en el CBD. Pel que fa a la tipologia dels inversors, el perfil "value-add i Core +" tindrà un major protagonisme i augmentarà el nombre d'inversors que poden plantejar-se la compra de sòl per a desenvolupar nous projectes d'oficines. Els inversors de perfil més conservador (asseguradores, fons core, mútues, etc.) tindran més dificultats per complir els seus ambiciosos plans d'inversió, degut principalment a l'escassetat d'oportunitats prime.

5. Noves formes de treball

Es mantindrà el cicle alcista en el segment d'oficines, tant a nivells d'absorció com de creixement de les rendes. Tot i els daus macro econòmics positius per al sector d'oficines, la demanda ocupacional d'oficines no arribarà als nivells de 2007 per les noves formes de treballar, amb una reducció important en la ràtio de m2 per lloc de treball, i per la conjuntura del mercat basada en les renegociacions contractuals. Si bé aquesta tendència s'està esgotant a causa del creixement de les rendes en les diferents zones del nostre mercat.

6. Rotació en fons internacionals i SOCIMI

Pel costat de les vendes, el mercat mantindrà el seu dinamisme de la mà de fons internacionals i SOCIMI, que entraran en un període de rotació d'actius després de mantenir-los en les seves carteres durant el període mínim necessari per obtenir els avantatges fiscals pròpies d'aquests vehicles . Els nous actors aportaran nous recursos i coneixements per maximitzar el valor de les activitats de desenvolupament i de gestió

7. Renovat interès pels parcs de mitjanes superfícies

S'observa una tendència clara cap a la compra de sòl comercial, per part d'inversors amb perfil promotor, per al desenvolupament dels parcs de mitjanes, després d'anys d'aturada per la crisi en aquest sector. A més, els centres comercials es mantindran com la tipologia d'actiu més demandada pels inversors, encara que altres productes com els portfolis d'hipermercats, supermercats o sucursals bancàries i les mitjanes superfícies veuran augmentat l'interès per part de determinada tipologia d'inversor. Les rendibilitats es mantindran en nivells de 2017 (6 - 6,5% en parcs de mitjanes, el 5 - 5.5% per a centres comercials prevalgui o el 3% per a locals prime "High Street").

8. Oportunitat venedora per a grups hotelers familiars

El segment d'hotels seguirà de moda en un escenari de forta gana inversor a Espanya, segona destinació turística del món (82 milions de visitants en 2017). La forta pressió compradora dels inversors, davant la liquiditat dels mercats de capitals, motivarà als propietaris d'actius hotelers, especialment als mitjans grups hotelers.