Antonio P.

IDEAL m'ha solucionat satisfactòriament la gestió dels immobles que disposo al voltant de Girona ciutat.