Joaquim Mundet i Teresa Riera

En uns moments de forta crisi, ens ha ofert un servei molt eficient (en un plaç de temps més breu que d''altres professionals), per resoldre una gestió de venda i/o lloguer d'un local comercial.
Hem quedat satisfets, i continuarem treballant.