Per què segueix pujant el preu de l'habitatge?, s'esperen alces del 4% en venda i del 6% en lloguer

16/04/2024
Per què segueix pujant el preu de l'habitatge?

S'esperen alces del 4% en venda i del 6% en lloguer aquest 2024

És un moment en què els preus de l'habitatge continuen augmentant tant en venda com per llogar, sobretot a Catalunya. Aquest augment està impulsat per una demanda creixent i una oferta limitada, especialment en el cas de les noves construccions. A Catalunya, la situació és especialment destacable, amb un mercat de lloguer molt tensat i un augment dels preus notablement superior a la mitjana nacional.
Quant a les transaccions immobiliàries, tot i haver-hi un augment global, es nota una disminució a zones com Barcelona, possiblement degut a preus més alts i menys oferta disponible.
Els preus, especialment a les zones costaneres i a les àrees urbanes com Barcelona, han mostrat increments significatius. Al mercat de lloguer, aquest augment és particularment pronunciat, amb increments rècord, especialment a la capital catalana, on s'han registrat pujades d'un 20% en els últims 12 mesos.
Des de diverses institucions, com AURA REE, s'ha assenyalat la necessitat de prendre mesures per agilitzar el desenvolupament de sòl i augmentar la producció d'habitatge, especialment a Catalunya, amb l'objectiu de mitigar aquests augments i alleujar la tensió en el mercat immobiliari.